Vertrauenswürdige Replica Uhren" />
AkredytacjaNASZE LABORATORIUM POSIADA AKREDYTACJE PCA, NR AB 1500. WYKAZ BADAŃ AKREDYTOWANYCH TUTAJ.

Badania » Drób »


Dla hodowców drobiu laboratorium oferuje badania z następujących dziedzin:

BADANIA SEROLOGICZNE

(*badania akredytowane oznaczono symbolem - "A")     


Badania wykonywane metodą immunoenzymatyczną (ELISA) na zestawach firmy IDEXX oraz BIOCHEK        

 • Wykrywanie p/p: Mycoplasma gallisepticum (MG) (A*,  wyniki uznawane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną)                        
 • Wykrywanie p/p: Mycoplasma gallisepticum/ Mycoplasma synoviae (MG/MS) - (A*, wyniki uznawane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną)            
 • Zakaźna zapalenie torby Fabrycjusza (IBD)  + określenie terminu szczepień          
 • Zakażenie reowirusami (REO)                                  
 • Pomór rzekomy drobiu (NDV)                             
 • Anemia zakaźna kurcząt (CAV)                               
 • Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (AE)       
 • Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)    
 • Ptasie pneumowirusy (APV)
 • Adenowirusy typ 1 (FadV)
 • Avian Influenza AB (AI)
 • Zakaźne zapalenie oskrzeli kur (IBV)  
         

Badania wykonywane metodą aglutynacji płytowej SPA:

 • Wykrywanie p/p: Mycoplasma gallisepticum (MG) - A*, wyniki uznawane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną
 • Wykrywanie p/p: Mycoplasma synoviae (MS)  - A*     


PARAZYTOLOGIA


 • Badanie kału (flotacja) w kierunku jaj pasożytów i oocyst kokcydiów
 • OPG - liczba oocyst kokcydiów w 1 gramie kału

MIKROBIOLOGIA

 • Badanie w kierunku Salmonella spp. (Obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 ISO/TR 6579-3:2014)- A*, wyniki uznawane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną (próbki materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego oraz próbki środowiskowe)

 • Badanie bakteriologiczne ukierunkowane (np. ORT, Enterococcus cecorum, Pasteurella sp. i inne)


 • Badanie bakteriologiczne z antybiogramem (narządy wewnętrzne, stawy, kości, kał)

 • Badanie mykologiczne w kierunku grzybów drożdżowych i pleśni

 • Badanie stanu sanitarnego zakładów wylęgu drobiu, kurników - wymazu czystościowe (ogólna liczba bakterii i grzybów)

 • Badanie wody 

BADANIA MOLEKULARNE (metodą real-time PCR)

oferta na badania molekularne znajduje się pod linkiem: www.labo-vet.pl/badania/badania-molekularne