Vertrauenswürdige Replica Uhren" />
AkredytacjaNASZE LABORATORIUM POSIADA AKREDYTACJE PCA, NR AB 1500. WYKAZ BADAŃ AKREDYTOWANYCH TUTAJ.

Badania » Badania wody »


WYKONYWANE BADANIA WODY
(badania nieakredytowane):

- Ogólna liczba drobnoustrojów w 36°C i 22°C -liczba w 1 ml wody
- Bakterie grupy coli / Escherichia coli - liczba w 100 ml wody
- Enterokoki kałowe - liczba w 100 ml wody
- Gronkowce koagulazo-dodatnie - liczba w 100 ml wody
Salmonella spp. - obecność w 1 l wody


Zanieczyszczenie wody bakteriami może mieć ogromny wpływ na zdrowie stada oraz jego produkcyjność. Istnieje duże  prawdopodobieństwo zarażenia się stada bakteriami występującymi w systemie wodnym kurnika. Badanie wody pozwoli ocenić stan sanitarny systemów pojenia, co umożliwi wyeliminowanie jednego z potencjalnych źródeł zakażenia.

CO JEST POTRZEBNE DO POBRANIA PRÓBKI I ZLECENIA BADANIA

1. Sterylna butelka 
- Laboratorium Labo-Vet na życzenie klienta (za dodatkową opłatą) dostarcza odpowiednie butelki (sterylne, z tiosiarczanem sodu) przeznaczone do transportowania wody do badań mikrobiologicznych.
- Istnieje możliwość przysłania próbki do badania w innym naczyniu – ważne jest aby było ono sterylne / czyste (np. wyjałowione w gorącej wodzie). W takiej sytuacji należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wtórnego zanieczyszczenia próbki i niemiarodajności takiego badania. replica watches uk
2. Wypełnione zlecenie do badań – na zleceniu należy zaznaczyć datę i godzinę pobrania, osobę pobierającą i zakres zlecanych badań.

W JAKI SPOSÓB POBRAĆ PRÓBKĘ WODY DO BADANIA

1. Woda pobierana z kranu
- Przez około 3 minuty odpuszczać wodę,
- Po zakręceniu zaworu zdezynfekować kran (miejsce wylotu wody): metalowy – płomieniem z opalarki lub alkoholem, z tworzywa sztucznego – środkiem dezynfekującym,
- Ponownie odpuszczać wodę przez 2-3 minuty,
- Uzupełnić butelkę wymaganą ilością wody – w przypadku własnego naczynia max ¾ objętości, w przypadku komercyjnych pojemników/butelek do zaznaczonego maksymalnego poziomu (nigdy do samego końca!).
2. Woda pobierana ze źródeł lub studni
- Prosty, czysty czerpak np. wiadro należy opuścić do otworu,
- Wodę z czerpaka przelać do butelki do badań (według wskazówek z punktu wyżej).

W CZASIE POBIERANIA PRÓBKI NALEŻY UWAŻAĆ ABY JEJ NIE ZANIECZYŚCIĆ (nie należy dotykać otwartej butelki od wewnątrz, nie dotykać środka korka ani szyjki butelki)!

JAKA ILOŚĆ WODY JEST POTRZEBNA DO BADANIA

Minimalna wymagana ilość wody do standardowego badania to około 500 ml. Ilość taka wystarcza na oznaczenie podstawowych parametrów zalecanych do zbadania, czyli: ogólnej liczby drobnoustrojów w 36°C i 22°C, liczby bakterii grupy coli / Escherichia coli, enterokoków kałowych, a także dodatkowo gronkowców koagulazo-dodatnich.
W przypadku badania w kierunku obecności pałeczek Salmonella spp. w wodzie ilość próbki do badania to 1000 ml.

Mniejsza ilość próbki może wpłynąć na otrzymanie zafałszowanych wyników

JAK TRANSPORTOWAĆ PRÓBKĘ DO LABORATORIUM

- W miarę możliwości próbkę należy transportować w warunkach chłodniczych: 5 ± 3 °C,
- Próbki na ogólną liczbę drobnoustrojów należy dostarczyć w ciągu 12 godzin od pobrania, na pozostałe parametry w ciągu 24 h.