Vertrauenswürdige Replica Uhren" />
AkredytacjaNASZE LABORATORIUM POSIADA AKREDYTACJE PCA, NR AB 1500. WYKAZ BADAŃ AKREDYTOWANYCH TUTAJ.

Badania » Badania molekularne »


Nasze Laboratorium w ofercie badań ma również analizy molekularne. 


Są to badania wykrywania obecności fragmentów DNA specyficznych dla konkretnych patogenów, za pomocą techniki real-time PCR.W chwili obecnej laboratorium wykonuje analizy w kierunku identyfikacji następujących patogenów: 
  • Anaplasma, 
  • Borrelia burgdorferi, 
  • Babessia canis, Babessia gibsoni, Babessia divergens, 
  • Salmonella spp., 
  • Mycoplasma gallisepticum, 
  • wirus IBV
W poniższej sekcji znajdziecie Państwo informacje o kompleksowym badaniu kleszczy przez nasze laboratorium. Z kolei tabelka ukazuje spis rodzajów próbek dla jakich wykonujemy poszczególne analizy.

Identyfikowany patogen

Materiał do badania

Borrelia  burgdorferi

Kleszcz, płyn stawowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, krew (w probówce z EDTA)

Babessia canis, Babessia gibsoni, Babessia divergens

Kleszcz, krew (w probówce z EDTA)

Anaplasma

Kleszcz, krew (w probówce z EDTA)

Salmonella spp.

Kał, narządy wewnętrzne, próbki środowiskowe, woda, inne

Mycoplasma gallisepticum

Wymazy ze szpary podniebiennej, tchawicy; krew (w probówce z EDTA)

Wirus IBV

Pióra - lotki